Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Operix kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Operix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Operix verstrekt. Operix kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Gegevens over uw gezondheid/klacht
Uw IP-adres  

WAAROM Operix GEGEVENS NODIG HEEFT
Operix verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Operix uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening of levering van producten of het sturen van een nieuwsbrief of andere voor u van belang zijnde informatie.

HOE LANG Operix GEGEVENS BEWAART
Operix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Operix verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Operix worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Operix gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Operix maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Operix bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Operix te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Operix heeft hier geen invloed op.Operix heeft Google geen toestemming gegeven om via Operix verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

CRM SYSTEEM
Operix maakt gebruik van een klant relatie systeem om alle gegevens automatisch te kunnen verwerken. Dit systeem bevind zich in Europa.
‍‍

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Frank@operix.nl. Operix zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Operix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Operix maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Operix verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Operix op via Frank@operix.nl.

GESPREKSVERSLAGEN
In het voorkomende geval dat u een gesprek of sessie bij ons heeft dan worden deze gegevens eerst op papier verwerkt en later opgeslagen in een beveiligd computersysteem. De gegevens moeten volgens de wet 15 jaar bewaart worden. Bij het begin van de sessie tekent u een formulier waarop alles staat uitgelegd en wat uw rechten zijn, zoals de vernietiging van deze gegevens. We hebben dan een schrijven van u nodig waarop staat dat u wilt dat de gegevens worden vernietigd.

CONTACT GEGEVENS
Operix is als volgt te bereiken:
Postadres: Goedenaardspolder 22, 5235 VG, te ’s-Hertogenbosch.
Vestigingsadres: Bruistensingel 100, 5232 AC, te ’s-Hertogenbosch.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51944839 sinds 2-2-2011
Telefoon: 06-18435043
Email adres: Frank@operix.nl

>